2 สิงหาคม 2557 11:25
ผู้จัดการออนไลน์
อ่านบนมือถือ
Multimedia
สถาบันพระมหากษัตริย์
การเมือง
อาชญากรรม
คุณภาพชีวิต
ภูมิภาค
ภาคใต้
ต่างประเทศ
อินโดจีน
มุมจีน
ธุรกิจ
หุ้น
กองทุนรวม
SMEs
Motoring
CyberBiz
CBizReview
วิทยาศาสตร์
เกม
กีฬา
บันเทิง
Life on Campus
Celeb Online
Taste
ท่องเที่ยว
โรงแรม
ธรรมลีลา
ดวงดาวบอกวิถีชีวิต
mBlog
mCard
ศูนย์ข้อมูล
โฆษณาบนเว็บ
 
 
2 สิงหาคม 2557 11:25
 
 
 
ก า ร เ มื อ ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์การเมื่องในปัจจุบัน
 
บั น เ ทิ ง
แหล่งพูดคุยเรื่องภาพยนตร์ ดนตรี ละคร ข่าวคราวดาราในแวดวงบันเทิง
 
อ า ช ญ า ก ร ร ม
แจ้งเบาะแส ข่าวคราวอาชญากรรม
 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ - ธุ ร กิ จ
การเงิน การลงทุน หุ้น เศรษฐกิจในประเทศขณะนี้
 
โ ล ก ย า น ย น ต์
พูดคุยสาระความรู้ สมรรถนะยานยนต์รุ่นใหม่
 
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวัน
 
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
แสดงความเห็นกับข่าวรอบโลก
 
C y b e r b i z
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลกับเทคโนโลยีล่าสุด
 
 T r a v e l
พูดคุยแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ
 
กี ฬ า
รวมพลคนรักกีฬากับความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาทุกประเภท
 
G A M E
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกมส์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ
 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน
 
 C e l e b   O n l i n e
แหล่งพบปะพูดคุยของคนทำงานยุคใหม่
 
L i f e   o n    C a m p u s
แหล่งพบปะพูดคุยของวัยรุ่น นิสิตนักศึกษา
 
ธ ร ร ม ม ะ
สาระความรู้ในมุึมมองชนชาวพุทธ
 
ห น้ า จี น
แลกเปลี่ยนความรู้ พูดคุยเรื่องราว อารยธรรมตะวันออกแห่งแผ่นดินใหญ่
 
J o b r o a d s . n e t
พูดคุย บอกเล่า แหล่งหางานใหม่ๆ
 
ผู้ จ ั ด ก ว น
ผู้จัดกวน ป๋วนทุกวงการ
 
 
 


    ผู้เขียน หัวข้อเรื่อง คำตอบ วันที่
#371773 พร ชัยภูมิ อึ้ง!! "ธันญ์ ธนากร" งูสวัดขึ้นตา! หมอชี้เสี่ยงตาบอด (บันเทิง) อ่าน 6 ตอบ 0  2/8/57 9:11
#371772 พพ สยอง!! ไฟไหม้ร้านเฟอร์นิเจอร์กลางเมืองภูเก็ต ย่างสดยกครัว 4 ศพ (เศรษฐกิจ-ธุรกิจ) อ่าน 29 ตอบ 0  2/8/57 9:09
#371771 @ เสธ น้ำเงิน3 เผย..การปฎิรูปสังคมใหม่ โดยรูปการปกครองอนุรักษ์นิยมแนวตะวันออก (มุมจีน) อ่าน 15 ตอบ 0  2/8/57 9:07
#371770 @ เสธ น้ำเงิน4 แฉ..สงครามล่าแต้มชีวิตมนุษย์ ใช้อาวุธหนัก-ชีวภาพ-เศรษฐกิจ ลดประชากร (การเมือง) อ่าน 34 ตอบ 0  2/8/57 9:04
#371769 นำพล “ไพศาล” เตือน คสช. ให้รอบคอบเรื่องคุณสมบัติของ สนช. ครม. และสมาชิกสภาปฏิรูป (การเมือง) อ่าน 30 ตอบ 0  2/8/57 9:01
#371768 thanong ทำไมวอชิงตันถึงเสี่ยงทำสงครามกับรัสเซีย? (ต่างประเทศ) อ่าน 11 ตอบ 0  2/8/57 8:59
#371767 อาแปะ...ยิ้ง ผ่าตัดตา ไม่เสียค่าใช้ จ่าย ที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โดย พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา (วิทยาศาสตร์) อ่าน 8 ตอบ 0  2/8/57 8:56
#371766 ไพศาล ที่ดีที่สุดของไทยที่จีนซื้อไม่ อั้นคือลำไยตะวันออก ตั้งแต่จันทบุรี ตราด หรือที่เรียกว่าเบญจบูรพา คุณภาพดีที่สุด (มุมจีน) อ่าน 11 ตอบ 0  2/8/57 8:55
#371765 ทวี "Slow Life City" วิถีชีวิต"ญี่ปุ่น"ยุคใหม่ (ต่างประเทศ) อ่าน 14 ตอบ 0  2/8/57 8:47
#371764 พิษณุ ผีกำลังจะเฮี้ยน? (กีฬา) อ่าน 34 ตอบ 0  2/8/57 8:38
#371763 พิชญา พ่อป่วยอัมพฤกษ์ ผูกคอเอาเงินฌาปนกิจให้ลูกชายจ่ายค่าเสียหายสาว - ด้านเจ้าหนี้โอดตกเป็นจำเลยสังคม (คุณภาพชีวิต) อ่าน 13 ตอบ 0  2/8/57 8:34
#371762 ยุทธ ภาพ"นักรบนิรนาม"โผล่ว่อนในกลุ๊ปไลน์ หน่วยความมั่นคงหัวปั่น วิเคราะห์โยง PLA เตรียมป่วนใต้ (คุณภาพชีวิต) อ่าน 12 ตอบ 0  2/8/57 8:25
#371760 คนตลาดพลู เรียน คสช. ทางรถไฟวงเวียนใหญ่-มหาชัย...ห่วยแตก (โลกยานยนต์) อ่าน 9 ตอบ 0  2/8/57 3:26
#371761 คนตลาดพลู เรียน คสช. ทางรถไฟวงเวียนใหญ่-มหาชัย...ห่วยแตก (โลกยานยนต์) อ่าน 6 ตอบ 0  2/8/57 3:26
#371759 ชายจันทร์ การ “ปลุก” เงินก้อนใหญ่ที่สุดในโลก (เศรษฐกิจ-ธุรกิจ) อ่าน 5 ตอบ 0  1/8/57 23:41
#371758 Satyagrohe [บทสัมภาษณ์] ความรู้สึกโค้ชเกาหลี Lee Sungoo, กัปตัน Kim Yeon-Koung, น้องใหม่ Lee Jaeyoung ที่มีต่อ match วันนี้ (กีฬา) อ่าน 27 ตอบ 0  1/8/57 23:04
#371757 เขื่อนขันธ์ หาช่องหนี (มุมจีน) อ่าน 11 ตอบ 0  1/8/57 22:15
#371756 เล็ก คลิปกระบะผูกศพสุนัขไว้ท้ายรถ ลากตามถนน (โลกยานยนต์) อ่าน 12 ตอบ 0  1/8/57 21:52
#371755 ถ้ำมอง จับนิสิตมหาวิทยาลัยชื่อดังชลบุรี ปีนแอบดูสาวห้างเข้าห้องน้ำ (CYBERBIZ) อ่าน 6 ตอบ 0  1/8/57 21:47
#371754 ชื่นชมในการตัดส "อาศิส พิทักษ์คุมพล" จุฬาราชมนตรีขอไม่รับตำแหน่ง สนช. (คุณภาพชีวิต) อ่าน 4 ตอบ 0  1/8/57 21:44
#371753 ตร.พ่อทุกสถาบัน รวบอดีตตร.อุ้มวิศวะกรหนุ่ม (อาชญากรรม) อ่าน 16 ตอบ 0  1/8/57 21:39
#371752 ธีรภาพ เลียบบุรีรมย์ ชมบุรีรัมย์ วันฟ้าฉ่ำฝน (Travel) อ่าน 7 ตอบ 0  1/8/57 20:36
#371751 รมยกร ฮาลองเบย์ เวียดนาม ระวัง 'เล่ห์ หลอก' (Travel) อ่าน 6 ตอบ 0  1/8/57 20:31
#371750 ยุพา ขุดพบโลงศพไม้ตะเคียนพร้อมโครงกระดูกคนโบราณ กลางบึงตะเคร็ง จ.พิษณุโลก (ธรรมมะ) อ่าน 4 ตอบ 0  1/8/57 20:28
#371749 อาแปะ...ยิ้ง พล.อ.สมเจตน์:อย่ากลัวทหารเต็มพรึบสนช.! หน้าเขาบางกว่านักการเมือง? (คุณภาพชีวิต) อ่าน 11 ตอบ 0  1/8/57 19:42
#371748 บอย รับน้องไม่สร้างสรรค์ ป้อนฟักทองบดด้วยแปรงขัดส้วม (CYBERBIZ) อ่าน 8 ตอบ 0  1/8/57 19:35
#371747 แฟนวอลเล่ย์สาวไ มาแล้ว! คลิปย้อนหลังวอลเลย์บอล ไทย - เกาหลี พ่ายไป 3-1 เซต ไทยไม่ได้แพ้เกาหลี แต่แพ้นังคิมคนเดียว (กีฬา) อ่าน 34 ตอบ 0  1/8/57 19:08
#371746 รายต่อไปใคร? 10 อันดับจอมเผด็จการของโลก (ต่างประเทศ) อ่าน 11 ตอบ 0  1/8/57 18:58
#371745 123 สาวรัสเซียดิ่งคอนโดกลางเมืองดับปริศนา พบชิ้นเนื้อ-ซิลิโคนกระจายที่พื้น (อาชญากรรม) อ่าน 11 ตอบ 0  1/8/57 18:52
#371744 ชานนท์ ขรก.รอเฮ′ประยุทธ์′สั่งหาแนวทางเพิ่ม′เงินเดือน-ค่าครองชีพ′ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น-มีเกียรติยศศักดิ์ศรี (คุณภาพชีวิต) อ่าน 4 ตอบ 0  1/8/57 18:50
#371743 ยุพา ตำรวจสภ.แม่ออนเครียด ยิงตัวตายคาบ้านพัก! (อาชญากรรม) อ่าน 10 ตอบ 0  1/8/57 18:22
#371742 ชานนท์ หนีไปแล้ว หนุ่มอวดอ้างพุทธเจ้า สำนักพุทธฯสั่งเฝ้าระวังด่วน หวั่นข้ามแดนเขมร-โผล่ไทย ป้องกันชาวบ้านตกเป็นเหยื่อ (ธรรมมะ) อ่าน 7 ตอบ 0  1/8/57 18:19
#371741 321 ตำรวจรวบโจ๋หื่น ชักปืนจี้ฉุดนักเรียนหญิง วัย 16 ข่มขืนยับ - ขู่เรียกค่าไถ่ซ้ำ! (อาชญากรรม) อ่าน 16 ตอบ 0  1/8/57 18:17
#371740 พิชญา กรมการท่องเที่ยวออกประกาศมาตรฐานกิจกรรม "เจ็ตสกี" แก้ปัญหาตบทรัพย์นักท่องเที่ยว (Travel) อ่าน 6 ตอบ 0  1/8/57 18:14
#371739 พร น้องชายเจ้าของบริษัทค้าเหล็กก่อสร้างย่านบางปะกอก ใช้ปืน 9 มม.จ่อยิงหน้าอกตัวเองดับสยองคาห้องน้ำออฟฟิศ (อาชญากรรม) อ่าน 9 ตอบ 0  1/8/57 18:11
#371738 พพ รวบคุณชายกำมะลอฉ้อโกง8แสนญาติแฟนหนุ่ม (อาชญากรรม) อ่าน 12 ตอบ 0  1/8/57 18:04
#371737 วิเชียร "ฮุย" ยัน ยามานากะ ชก สุริยัน แน่ (กีฬา) อ่าน 15 ตอบ 0  1/8/57 18:00
#371736 อาสยอง "จ๊ะ อาร์สยาม" โต้ หลบสื่อเพราะนมเน่า แจงเก็บตัวเงียบทำเอ็มวี (บันเทิง) อ่าน 4 ตอบ 0  1/8/57 17:55
#371734 ครูสำรวย ครูบ้านนอกชี้ นโยบายอัด 8 สาระวิชา-โครงสร้างหลักสูตร ทำเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (วิทยาศาสตร์) อ่าน 16 ตอบ 0  1/8/57 17:52
#371733 ตงฟางปู๋ป้าย ซิวแล้ว !!! "ชินจัง" สมุนคู่ใจโกตี๋ ถล่มม็อบกปปส.ยับ (คุณภาพชีวิต) อ่าน 7 ตอบ 0  1/8/57 17:50
#371732 ชายกลาง ขนาดย่อ หลุดว่อนเน็ต!! ชายหน้าคล้ายผู้ประกาศฟิลิปปินส์เล่นเสียวนางแบบสาว (CYBERBIZ) อ่าน 14 ตอบ 0  1/8/57 17:49
#371731 อุธาหรณ์ ว่อนเน็ต! อุทาหรณ์ทารกวัย 2 เดือนเศษ นอนสมองตาย! หลังถูกป้อนอาหารเสริม (คุณภาพชีวิต) อ่าน 11 ตอบ 0  1/8/57 17:43
#371730 แดง 'ไอซ์ ศรัณยู'อัพIGซึ้งน้ำตาไหล!! แม่บุกเดี่ยวเข้ากรุงเป็นห่วงลูก (บันเทิง) อ่าน 2 ตอบ 0  1/8/57 17:41
#371729 จิวแปะทง สองหัวขโมยเสียท่าสาวไหวพริบดี ใช้สัญญาณกันขโมยสู้กับโจรชั่ว (ชมคลิป) (โลกยานยนต์) อ่าน 9 ตอบ 0  1/8/57 17:37
#371728 จิวแปะทง โพสต์คลิปกระบะพระนั่งชนแล้วหนี สดุดีเจ้าของคลิป!!มีมนุษยธรรม (โลกยานยนต์) อ่าน 8 ตอบ 0  1/8/57 17:35
#371727 พิชญา 'โรส เสื้อแดง'ฉีกแนวด่า'แม้ว-ปู' เห็นแก่ตัว-ไม่ชายตามองคนไทย (ชมคลิป) (การเมือง) อ่าน 5295 ตอบ 0  1/8/57 17:32
#371735 1577 Home Shopp (1577homeshopping สมาชิก) 1577 โฮมชอปปิ้ง ประเดิมโครงการ “1577 Open House” เปิดบ้านศึกษาดูงาน พาทัวร์..ออฟฟิศในฝัน (Life On Campus) อ่าน 6 ตอบ 0  1/8/57 17:32
#371726 pop AIS ฉลอง 10 ปีเซเนเนด! ขยายการบริการลูกค้าด้วย Serenade Emerald (CYBERBIZ) อ่าน 6 ตอบ 0  1/8/57 15:00
#371725 ชายใหญ่ ขนาดเล็ จี้สอบผลิตภัณฑ์พาดพิงสถาบัน วางจำหน่ายเกลื่อนประเทศจีน (การเมือง) อ่าน 29 ตอบ 0  1/8/57 13:22
#371724 กรกฏ 45 สุดยอดสถานที่โรแมนติกแห่งความทรงจำ (Travel) อ่าน 10 ตอบ 0  1/8/57 13:19
#371723 ส้ม พบเชื้อมาลาเรียดื้อยาระบาดชายแดนไทย (วิทยาศาสตร์) อ่าน 7 ตอบ 0  1/8/57 13:16
#371722 อืดเป็นเรือเกลื ป.ป.ช.มีมติรับรองคดี'ปู'โกงข้าว ส่งอัยการสูงสุดไม่เกิน4สิงหานี้ (การเมือง) อ่าน 8 ตอบ 0  1/8/57 13:00
#371721 อนันต์ ใช้ Googleแปลซินะ!! มาดูซองผลิตภัณฑ์สินค้าไทย เมื่อนำไปวางขายที่จีน! (มุมจีน) อ่าน 12 ตอบ 0  1/8/57 12:57
#371720 พิชญา ตะลึง! สามเณรแต๋วเข้าร้านสปา ฉกเงินหาย 3 หมื่น (ธรรมมะ) อ่าน 4 ตอบ 0  1/8/57 12:51
#371719 นุช ป๊าดดด!!! แฟนหนุ่มหุ่นล่ำประกาศฤกษ์ดี แต่ง "บุ๋ม ปนัดดา" 18 มกราฯ??? (บันเทิง) อ่าน 2 ตอบ 0  1/8/57 12:45
#371718 พิชญา "อรรถวิชช์" เสนอ สนช. ปฏิรูประบบราชการ !! อย่าให้ข้าราชการติดกับดักอำนาจ (คุณภาพชีวิต) อ่าน 4 ตอบ 0  1/8/57 12:44
#371717 พร ชัยภูมิ สธ.เตือน!! คนไทยอ้วน 16 ล้านคน หญิงอ้วนกว่าถึง 2 เท่า ระวัง!เบาหวาน ความดันถามหา (วิทยาศาสตร์) อ่าน 9 ตอบ 0  1/8/57 12:42
#371716 ยุพา "สมชาย" หนักแน่น !!! สนช. ไม่เป็นตรายางให้พวกทหาร (การเมือง) อ่าน 7 ตอบ 0  1/8/57 12:40
#371715 Poppy มาเป็นคู่อีกแล้ว “เจมส์จิ-เบลล่า” สวย หล่อ เข้ากั้น..เข้ากัน (Celeb Online) อ่าน 2 ตอบ 0  1/8/57 12:28
#371713 นำพล "เด็ก 5 ขวบ" น้ำตาตก!! ถูกธนาคาร "จ.เชียงใหม่" ปฏิเสธ "ไม่รับฝากเงิน" อ้าง "ตู้เซฟเต็ม" (คุณภาพชีวิต) อ่าน 553 ตอบ 0  1/8/57 12:06
#371712 พพ ลิ้งชมสด ตอนนี้เลย เซอร์เบีย vs เยอรมัน คู่ต่อไปไทย vs เกาหลีใต้ (กีฬา) อ่าน 127 ตอบ 6  1/8/57 11:53
#371711 พ่อเลี้ยงคำสิงค "โกโก้" เดือด!!! แฉแหลกเด็กในสังกัดเกเร เหลวไหล ดอดเล่นหนัง "พจน์ อานนท์" แถมให้พ่อขู่ฆ่า (บันเทิง) อ่าน 66 ตอบ 0  1/8/57 10:59
#371710 แบงก์ แฉกันจะๆ เด็กทรงเจ้า ไม่ดูไม่ได้ (ธรรมมะ) อ่าน 32 ตอบ 0  1/8/57 10:53
#371709 ชายใหญ่ ขนาดเล็ ดูข่าว แก๊สระเบิดไต้หวัน ในเมืองเกาสง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 20 ราย บาดเจ็บอื้อ เสียวที่เมืองไทยว้อย... (มุมจีน) อ่าน 75 ตอบ 2  1/8/57 10:31
#371708 จอย “หมอประดิษฐ”ปล่อยกู้เครือญาติร่วมหุ้น 18 ล.ช่วงนั่ง"สาธารณสุข" (วิทยาศาสตร์) อ่าน 37 ตอบ 0  1/8/57 10:22
#371707 ยุพา เด็กไทยเจ๋ง! คว้าแชมป์สร้างหุ่นยน์โลกที่โมร็อกโก - IDC ROBOCON 2014 (วิทยาศาสตร์) อ่าน 34 ตอบ 0  1/8/57 9:56
#371706 ชายกลาง ขนาดย่อ หมอพันธ์ศักดิ์ เตือนระวังความเชื่อผิดๆ - ยัน "อสุจิ" ทาหน้าใสไม่ได้ผล (วิทยาศาสตร์) อ่าน 46 ตอบ 0  1/8/57 9:54
#371704 กรกฏ หลวงปู่พุทธะอิสระโพสต์เรื่องของชาวบ้านทำให้พระต้องขึ้นศาล รู้สึกเหมือนมาบ้านเก่า (ธรรมมะ) อ่าน 29 ตอบ 0  1/8/57 9:50
#371705 คนไทย เหนื่อยแทน (คุณภาพชีวิต) อ่าน 39 ตอบ 0  1/8/57 9:48
#371703 อาแปะ...ยิ้ง "สามารถ"พากย์ช่อง8ยิงสดมวยลพน.เริ่มเสาร์นี้เวลา 16.00-18.00 น. (กีฬา) อ่าน 54 ตอบ 0  1/8/57 9:44
#371702 123 หนุ่มซิ่งจยย.เสยท้ายรถน้ำเทศบาลฯยับ อาการสาหัส พบมือยังคีบบุหรี่ไว้แน่น! (โลกยานยนต์) อ่าน 40 ตอบ 0  1/8/57 9:40
#371701 ยุพา ฆ่าโหดสาว! จับกดน้ำ-หมกศพใส่กกน.ตัวเดียวทิ้งข้างถนน คาดเพื่อนชายหวังข่มขืน (อาชญากรรม) อ่าน 134 ตอบ 0  1/8/57 9:38
#371700 ไพรัตน์ คลิปรับน้องโหด เผยเป็นธรรมเนียมเพื่อให้รุ่นพี่รับเข้าแก๊ง (CYBERBIZ) อ่าน 252 ตอบ 2  1/8/57 9:26
#371699 ยุทธ พล.ต.อ.จรัมพร ตรวจจุดเกิดเหตุสาวลาว ตกตึกเสียชีวิต (อาชญากรรม) อ่าน 39 ตอบ 0  1/8/57 9:22
#371698 พิชญา จนท.กกต.’หายลึกลับ ญาติผวาถูกอุ้มร้องช่วย โยงใบแดงบิ๊กการเมือง (อาชญากรรม) อ่าน 59 ตอบ 0  1/8/57 9:19
#371697 ชมพู่ ไอเดียของขวัญวันแม่ ตามสไตล์‘หญิง-รฐา’ (บันเทิง) อ่าน 15 ตอบ 0  1/8/57 9:11
#371696 เลิกแล้วค่ะ 'ชมพู ก่อนบ่าย'กลัวตายทุกนาที ยันเลิก'หนุ่มโน๊ต'ขาดไม่รีเทิร์น (บันเทิง) อ่าน 24 ตอบ 0  1/8/57 9:09
#371695 กรกฏ พ่อผูกคอตายทิ้งจม.ทำเพื่อลูก เอาเงินประกันชีวิตไปเคลียร์เหตุล่วงเกินหญิง (อาชญากรรม) อ่าน 85 ตอบ 0  1/8/57 8:56
#371694 ยุพา กนกสงสัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอนให้คนใช้เวลาราชการแบบนี้รึ? (คุณภาพชีวิต) อ่าน 77 ตอบ 0  1/8/57 8:39
#371693 Niwat ขูดเลือดขูดเนื้อคนแก่ !!! (เศรษฐกิจ-ธุรกิจ) อ่าน 37 ตอบ 0  1/8/57 8:30
#371692 ศิษย์อาเปลว สีเ เล็กในใหญ่-ใหญ่ในเล็กของ คสช. (การเมือง) อ่าน 87 ตอบ 0  1/8/57 8:28
#371691 ยุพา ขั้นเทพ!! วิธีแยกไข่แดงระดับเซียนที่แค่ดูคุณก็ทำได้ !! (คลิป) (วิทยาศาสตร์) อ่าน 39 ตอบ 0  1/8/57 8:22
#371690 ชายกลาง ขนาดย่อ สุดเสื่อม!!!โจ๋งครึ่ม "เด็กนร."ทำออรัลเซ็กส์กลางร้านฟาสต์ฟู้ด-จะๆไม่สนคนเห็น? (CYBERBIZ) อ่าน 251 ตอบ 0  1/8/57 8:19
#371689 บุษยมาศ ซองรัมย ชำแหละ‘แก๊งเด็กขอทาน’!?! ‘ธุรกิจบาป’...ยิ่งปราบยิ่งเพิ่ม (เศรษฐกิจ-ธุรกิจ) อ่าน 38 ตอบ 0  1/8/57 8:13
#371688 @ เสธ น้ำเงิน ตะลึง!!..ม่อนหินล้านปี จ.แพร่ จู่ๆ อัญมณีล้ำค่าโผล่ออกมาจากดินทุกตารางนิ้ว อะไรกันนี่ (ต่างประเทศ) อ่าน 169 ตอบ 0  1/8/57 8:11
#371687 @ เสธ น้ำเงิน แฉ..หลักฐาน เสื้อแดงถูกหลอกต้มจากเผาไทย และแดง นปช.ให้ติดคุกฟรีๆ ยาว (คุณภาพชีวิต) อ่าน 96 ตอบ 0  1/8/57 8:10
#371686 นำพล “ไพศาล” ชี้ประเทศไทยไม่มีขีดความสามารถว่าจ้าง สร้าง และบริหารรถไฟความเร็วสูง แนะต้องใช้วิธีให้สัมปทาน (โลกยานยนต์) อ่าน 88 ตอบ 1  1/8/57 8:07
#371685 ลูกจีนรักชาติ "คู ซุ่นเส็ง"นกปากเจ็บ (มุมจีน) อ่าน 61 ตอบ 0  1/8/57 8:03
#371684 ยุทธ 'โอ๊ค'ร้อนตัวปัด'แม้ว'แจกหนังสือ ยันต้องการบ้านเมืองปรองดอง (มุมจีน) อ่าน 54 ตอบ 2  1/8/57 7:57
#371683 จิวแปะทง 'ปู'เมินแจงกกต.ส่งทนายจ้อแทน งัดมุขเดิมโดนตั้งข้อหากลั่นแกล้ง (การเมือง) อ่าน 66 ตอบ 1  1/8/57 7:56
#371682 ยุพา จัดกลุ่ม "สนช." ทหารตบเท้าพรึ่บ-40 ส.ว.เข้าสภาฯเพียบ อธิการบดีก็มี นักธุรกิจก็มา (เศรษฐกิจ-ธุรกิจ) อ่าน 46 ตอบ 0  1/8/57 7:43
#371681 ชายใหญ่ ขนาดเล็ คลิประทึก!เก๋งพุ่งหลุดโค้ง หล่นสะพานกลับรถด่วนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี พังยับทั้งคัน (โลกยานยนต์) อ่าน 93 ตอบ 0  1/8/57 7:31
#371680 น้ำผึ้ง ลิ้งค์ดู 6 คู่ รวมทั้งไทย-หญิงลี ศึกวอลเล่ย์บอล เวิล์ดกรังปรีย์ ระดับลีก ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (กีฬา) อ่าน 3541 ตอบ 16  1/8/57 7:28
#371679 123 "เซาแธมป์ตั้น"ต้นแบบปั้นดาวรุ่งสู่"ซุปตาร์" (กีฬา) อ่าน 95 ตอบ 0  1/8/57 7:22
#371678 เลาะสนาม ลูกไม้ไม่ไกลต้น..!? (กีฬา) อ่าน 51 ตอบ 0  1/8/57 7:19
#371677 จอย หนุ่มใหญ่ถูกต่อว่า จนไม่มีอันจะกิน โมโหใช้ปืนจ่อยิงน้องเขยดับ ก่อนโทรแจ้งตร.ยืนรอมอบตัว (อาชญากรรม) อ่าน 51 ตอบ 0  1/8/57 7:14
#371676 อาแปะ...ยิ้ง ตำแหน่งเดิม ใครเป็นใคร ? ใน สนช. 200 คน ตรวจสอบได้ที่นี่ !!! (การเมือง) อ่าน 130 ตอบ 1  1/8/57 7:12
#371675 อาแปะ...ยิ้ง เบนซ์ C200 AMG สปอร์ตหรู′ฟูลออปชั่น′ 2 ล้านกว่าๆ ถึง 3 ล้านต้นๆ (โลกยานยนต์) อ่าน 98 ตอบ 0  1/8/57 7:07
#371674 สามารถ งานเข้า! "บาร์ซ่า"อาจชวดเตะ"ลาลีกา"-หากแคว้น"กาตาลัน"แยกตัว (กีฬา) อ่าน 68 ตอบ 0  1/8/57 7:06
#371673 น้ำผึ้ง "น้องไหม"เดินตาม"เจ้ามุ้ย"-จ่อเล่นลีกยุโรป (กีฬา) อ่าน 62 ตอบ 0  1/8/57 7:04
#371672 suprapa ภารกิจสุดเพี้ยน !!! ถ้าขาย TV ได้... ให้ฟรีอีก 1 เครื่อง (CYBERBIZ) อ่าน 44 ตอบ 0  1/8/57 6:28
#371670 เด่ ชูไช 'โด่ง'ปูดคสช.บุกรวบ'ดาชัย'คาบ้าน ไร้ออกประกาศเรียกมารายงานตัว (การเมือง) อ่าน 113 ตอบ 0  31/7/57 20:19
#371669 ดำฤทธิ์ แหลลงตับ 'โอ๊ค'ร้อนตัวปัด'แม้ว'แจกหนังสือ ยันต้องการบ้านเมืองปรองดอง (มุมจีน) อ่าน 2782 ตอบ 3  31/7/57 20:16
#371668 หนึ่ง โหด!! ลูกหนี้ชาวจีนเชือดคอเจ้าหนี้ดับอนาจคารถ ก่อนยืนสูบบุหรี่รอให้ ตร.มาจับ (มุมจีน) อ่าน 45 ตอบ 0  31/7/57 20:12
#371667 ยุทธ ร่วมให้กำลังใจ U19 ชิงแชมป์อาเซียน ทั้งชาย-หญิง คร้าบบบ (กีฬา) อ่าน 65 ตอบ 1  31/7/57 20:08
#371666 สู้ สู้ กำจัดจุดอ่อน! "โค้ชอ๊อต"พบช่องโหว่"เกาหลี"-เชื่อมีโอกาสชนะ (กีฬา) อ่าน 51 ตอบ 1  31/7/57 20:03
#371665 321 หนุ่มอุบลราชธานี ถูกศาลพิพากษาจำคุก 13 ปี 22 เดือน กรณีโพสต์เฟซบุ๊กละเมิด ม.112 (CYBERBIZ) อ่าน 43 ตอบ 0  31/7/57 20:01
#371664 ลิ่วล้อขี้ข้าแม "สิงห์ทอง"เตรียมยื่นหนังสือถึงคสช.-อสส.ปมคาใจ 3 เรื่อง (การเมือง) อ่าน 50 ตอบ 0  31/7/57 19:58
#371663 แย่งอาชีพคนไทย นักศึกษาจีนนับพันแห่เรียนเชียงราย จบแล้วยึดอาชีพ"นำเที่ยว-มัคคุเทศก์" (มุมจีน) อ่าน 46 ตอบ 0  31/7/57 19:56
#371662 อ๊าค โอ๊ค พานทองแท้ โพสต์อธิบาย กรณีหนังสือ "2559 ทักษิณ กลับมา" (การเมือง) อ่าน 28 ตอบ 1  31/7/57 19:54
#371661 พพ หญิงท้องทำคลอดเองในห้องเช่า สุดท้ายตายทั้งแม่ลูก - ฝ่ายชายอ้างไม่รู้มาก่อนว่าตั้งครรภ์ (คุณภาพชีวิต) อ่าน 53 ตอบ 0  31/7/57 19:51
#371660 ชานนท์ มนต์เสน่ห์แสงจันทรา พะงันฟูลมูนปาร์ตี้ (Full moon Party ) มหกรรมกีฬามาราธอน (Travel) อ่าน 49 ตอบ 0  31/7/57 19:41
#371659 นำพล รวบได้แล้ว หนุ่มหึงโหดจับกิ๊กโยนจากระเบียง ร่างกระแทกพื้นดับอนาถ (การเมือง) อ่าน 19 ตอบ 0  31/7/57 19:37
#371658 กรกฏ "หนุ่มเม็งราย-สาวกำแพงเพชร" แชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" อายุไม่เกิน 18 ปี (กีฬา) อ่าน 36 ตอบ 0  31/7/57 19:35
#371657 จอย บาสสาวไทยรับลุ้นที่ 4 "อินชอนเกมส์" ยากส์ (กีฬา) อ่าน 22 ตอบ 0  31/7/57 19:34
#371656 ปรีชา เชียร์วอลเลย์บอลสาวไทย ลงแข่งพรุ่งนี้ปะทะเกาหลี ช่อง 7 ถ่ายทอดสด (กีฬา) อ่าน 34 ตอบ 0  31/7/57 19:06
#371655 คนมีเมียมาก ยิ่งกว่าละคร เมียหลวงจีนรุมตบ-จับเมียน้อยแก้ผ้า ไร้คนช่วย (มุมจีน) อ่าน 111 ตอบ 0  31/7/57 18:42
#371654 สามารถ ครูซี 7 ทำอนาจารนักเรียนหญิง ป.6 ชิงลาออก (คุณภาพชีวิต) อ่าน 33 ตอบ 0  31/7/57 18:10
#371653 rr สาวจีนถูกไฟช็อตดับคาเตียง หลังชาร์จไอโฟนไว้ข้างตัวตอนหลับ (CYBERBIZ) อ่าน 47 ตอบ 0  31/7/57 18:07
#371652 ออม ที่ดินของรัฐบาล เช่น คลองแสนแสบ แพงกว่าที่อื่น (เศรษฐกิจ-ธุรกิจ) อ่าน 42 ตอบ 0  31/7/57 16:39
#371651 ครูทิพย์ ตรวจสอบตนเองโดยด่วน!! ท่านใดใช้ผลิดภัณฑ์สุขภาพที่เสี่ยงอันตรายเหล่านี้อยู่บ้าง?? (วิทยาศาสตร์) อ่าน 54 ตอบ 0  31/7/57 16:21
#371650 พ่อเลี้ยงคำสิงค "อภิวันท์"เผ่นหนีคดีหมิ่นไปนอก-"จารุพงศ์" เจอ 3 ข้อหาต้านคสช. (คุณภาพชีวิต) อ่าน 3214 ตอบ 8  31/7/57 16:16
#371649 พ่อเลี้ยงคำสิงค พ่อเลี้ยงโหดอาละวาดทุบตีเมีย เด็กชายโดนขวางป้องแม่ถูกต่อย-บีบไข่ (คุณภาพชีวิต) อ่าน 52 ตอบ 3  31/7/57 16:13
#371648 ตงฟางปู๋ป้าย 'จักรทิพย์'จัดชุดไล่ล่า!!'อภิวันท์' ยันหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว (การเมือง) อ่าน 81 ตอบ 1  31/7/57 16:11
#371647 น้ำผึ้ง เมื่อโค้ชอ๊อตสั่งให้เสิร์ฟสไตล์เกาหลี.. (กีฬา) อ่าน 157 ตอบ 3  31/7/57 14:58
#371646 ยุพา 'มทภ.1'ลั่นไม่ปกป้อง'เสธ.เจมส์' เอี่ยวส่วย'พัฒน์พงศ์'หากผิดจริง! (การเมือง) อ่าน 62 ตอบ 2  31/7/57 14:50
#371645 123 Twitter แนะนำ: Follow น้อง Farah Baker @Farah_Gazan เป็นนักเรียนมัธยมปาเลสไตน์อายุ 16 ปี รายงานให้ชาวโลกรับรู้ (ต่างประเทศ) อ่าน 49 ตอบ 0  31/7/57 14:41
#371644 ทนายเบิ้ม 2559 ทักษิณจะกลับมา? (การเมือง) อ่าน 132 ตอบ 1  31/7/57 14:10
#371643 DolphinDivers โปรโมชั่นดำน้ำเกาะช้าง--จัดเต็ม--ฟินครบ 3 เทศกาล (Travel) อ่าน 55 ตอบ 0  31/7/57 13:38
#371642 ชายใหญ่ ขนาดเล็ พ่อค้า แม่ค้า ผวา! หลังแบงก์พันปลอมระบาดหนัก (เศรษฐกิจ-ธุรกิจ) อ่าน 43 ตอบ 0  31/7/57 13:35
#371641 ใส่เตี่ยวยีน จะ 'อุเทน'ห่วงคสช.ตั้งเอกชนร่วมเมกะโปรเจ็กต์ ชี้มีส่วนได้เสียโดยตรง (การเมือง) อ่าน 54 ตอบ 0  31/7/57 13:32
#371640 จับตา "บอล ภูวิ (sportfan8888 สมาชิก) จับตา "บอล ภูวิ" ปีกตัวเก่งไป เลสเตอร์ ชิตี้ (กีฬา) อ่าน 133 ตอบ 1  31/7/57 13:27
#371639 บุปผา ไฮเทคเฮ3นัดติด ศึกบาสอาเซียน (กีฬา) อ่าน 81 ตอบ 0  31/7/57 13:26
#371638 pornpun@sut ไม่แปลกใจตำรวจไทย ไร้ความเมตตาและรับเงิน (โลกยานยนต์) อ่าน 133 ตอบ 4  31/7/57 13:19
#371637 นุช วิจารณ์แหลก!'ใบเตย'ปล่อยไก่ พิมพ์ภาษาอังกฤษอวย'พิ้งกี้'ผิด (บันเทิง) อ่าน 42 ตอบ 0  31/7/57 13:17
#371636 น้องนุก ศาลสั่งจำคุก ‘แม็กก้า ชวนชื่น’ 1 ปี 10 เดือน 15 วัน ปรับ 1.5 แสน คดีค้ายาไอซ์ (บันเทิง) อ่าน 30 ตอบ 2  31/7/57 13:13
#371635 อาแปะ...ยิ้ง ทีม ก.ม.ปชป.ประกาศเปิดศึก"เรืองเก๊" (การเมือง) อ่าน 89 ตอบ 6  31/7/57 12:56
#371634 Roftben โอกาสทองใกล้หมดแล้ว ผ่อน Celerio สบายๆสองพันกว่าบาท (โลกยานยนต์) อ่าน 767 ตอบ 3  31/7/57 12:55
#371633 พ่อเลี้ยงคำสิงค ชาวสองแควฮือฮา ชมรมปลากัดสวยงาม เปิดบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปลากัดไทย สายพันธุ์ต่าง ๆ (วิทยาศาสตร์) อ่าน 44 ตอบ 0  31/7/57 12:47
#371632 ยุพา รวบโจรลัก'หม้อก๋วยเตี๋ยว' คนร้ายอ้างแลกกับเงินที่ค้างจ่าย (อาชญากรรม) อ่าน 91 ตอบ 2  31/7/57 12:40
#371631 พ่อเลี้ยงคำสิงค แห่ค้นโปรไฟล์ "ไฮโซเพชร" ผู้พิชิตใจ "พิ้งกี้" รวยอื้อซ่า!! จีบด่ะดาราในวงการเพียบ!! (บันเทิง) อ่าน 1525 ตอบ 1  31/7/57 12:36
#371630 จิวแปะทง ค่ายรถพลิกเกมชูสินค้านำตลาด เบรกแคมเปญเดือด-วอนไฟแนนซ์คลายเข้มงวด (โลกยานยนต์) อ่าน 102 ตอบ 0  31/7/57 12:31
#371629 จิวแปะทง "ถั่ว" อะไร ต้นใหญ่กว่า "ครึ่งเอเคอร์" อายุยืนกว่า 100 ปี!? (วิทยาศาสตร์) อ่าน 1092 ตอบ 0  31/7/57 12:29
#371628 ชานนท์ คนขับรถรู้ยัง? จร.นำร่องใช้"กล้อง-มือถือ"ถ่ายแทนวงจรปิด ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ถึงบ้าน เริ่มแล้วบางพ.ท. (โลกยานยนต์) อ่าน 2951 ตอบ 5  31/7/57 12:26
#371627 ยุพา ทำไปได้! "นางเงือกหาดสมิหลา" อายุร่วม 50 ปีชำรุด เหตุนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปถ่ายรูปมากเกิน (Travel) อ่าน 576 ตอบ 1  31/7/57 12:25
#371626 สาบานอีกละ "บิ๊กเปี๊ยก" ปิ้งไอเดียเชิญ 38 สโมสรร่วมสาบาน - เผยจับตา 3 เกมสุดท้ายหวั่นล็อกสกอร์ (กีฬา) อ่าน 143 ตอบ 1  31/7/57 12:19
#371625 นำพล ปนัดดา เตือนผู้บริหาร เรื่องความไม่รู้จักวางตัวที่เหมาะสมกับระบบประเทศ (การเมือง) อ่าน 952 ตอบ 3  31/7/57 12:17
#371624 ยุพา ครูเป็นห่วง! เด็กหญิงม.ต้นอยู่กับน้องในเพิงเก่าเพียงลำพัง ห้องน้ำมีเพียงผ้ากัน (วิทยาศาสตร์) อ่าน 70 ตอบ 0  31/7/57 12:14
#371623 สาธุชน คลิป พระลงแขกทำนาหลังวัด ตัดปัญหาชาวบ้านขอพื้นที่ (ธรรมมะ) อ่าน 48 ตอบ 0  31/7/57 11:51
#371621 พ่อเลี้ยงคำสิงค เตือน!เล่นแชทขณะขับรถ ระวังให้ดี ตำรวจพบเจอจับปรับแน่ (โลกยานยนต์) อ่าน 1178 ตอบ 1  31/7/57 11:47


 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014