หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | สุขภาพ
สุขภาพ ข่าว

ของขวัญปีใหม่! สธ.เตรียมบรรจุลูกจ้างชั่วคราว สธ.กว่า 1 แสนคนเตรียมเป็น พกส.

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 ธันวาคม 2555 15:09 น.
ของขวัญปีใหม่! สธ.เตรียมบรรจุลูกจ้างชั่วคราว สธ.กว่า 1 แสนคนเตรียมเป็น พกส.
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
       สธ.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ลูกจ้างชั่วคราว สธ.กว่า 1 แสนคน เป็นพนักงานกระทรวง ได้เงินเดือนเพิ่ม สิทธิเท่าเทียมข้าราชการ มีโบนัส ลาศึกษาได้ ขอย้ายได้ ฯลฯ คาดประกาศใช้ ม.ค.56
       
       นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากำลังบุคลากรกระทรวงฯ ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ และสมาชิกสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ว่า ในภาพรวมขณะนี้มีบุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานในหน่วยบริการของกระทรวงฯ กว่า 10,000 แห่ง รวม 320,000 คน ได้แก่ ข้าราชการ 180,000 คน ที่เหลือ 140,000 คนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในจำนวนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 21 สายงาน เช่น พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักจิตวิทยา นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักการแพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2549-2555 รวม 30,188 คน ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.เห็นชอบการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นสายวิชาชีพ 21 สายงานของกระทรวง โดยอนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้กระทรวงฯ เพื่อบรรจุลูกจ้างดังกล่าวรวม 22,641 อัตรา ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน ภายในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558 เฉลี่ยบรรจุปีละ 7,547 อัตรา ในปีงบประมาณ 2556 นี้ จะบรรจุทั้งหมด 8,446 อัตรา และปี 2557-2558 บรรจุปีละ 7,547 ตำแหน่ง
       
       ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่อยู่นอกเหนือ 21 สายงานวิชาชีพ และลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งมีประมาณ 117,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความมั่นคงในอาชีพ โดยจะรับเป็นพนักงานกระทรวง หรือ พกส.ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับเสร็จแล้ว ฉบับที่ 1 ได้แก่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ..... ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารหลักเกณฑ์ต่างๆ 6 ชุด ได้แก่ 1.ชุดกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 2.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานฯ 3.ชุดกำหนดค่าจ้างพนักงาน 4.ชุดสิทธิประโยชน์ 5.ชุดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 6.หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานระหว่างสัญญาจ้าง
       
       นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ฉบับที่ 2 คือ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ขณะนี้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะได้รับการตอบกลับมาเร็วๆ นี้ หากได้รับเห็นชอบกลับมาจะเสนอต่อ รมว.สาธารณสุข และปลัด สธ.ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนมกราคม 2556 นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกจ้างกระทรวง
       
       ด้าน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัด สธ.กล่าวว่า การเป็นพนักงานกระทรวงฯ ถือว่ามีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น อัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ 1.2 เท่า ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าข้าราชการ เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลาศึกษาต่อได้ มีการประเมินขึ้นเงินเดือน มีโบนัส ได้รับค่าจ้างระหว่างลา มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน มีค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น โดยพนักงานกระทรวงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ประเภททั่วไป คือ กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นลักษณะงานประจำ ซึ่งเป็นภารกิจหลักและภารกิจทั่วไปของหน่วยบริการ ได้แก่ พนักงานกลุ่มเทคนิค เช่น พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานเภสัชกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างเหล็ก ช่างประปา เป็นต้น
       
       กลุ่มบริการ เช่น เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานเปล งานพัสดุ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มบริหารทั่วไปเช่น นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิขาการเงินบัญชี นักทรัพยากรบุคคล และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาลวิชาชีพ และ 2.ประเภทพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของหน่วยบริการ

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เด็กโชคร้ายถูกระเบิดหน้าบิ๊กซีราชดำริ สาหัส 3 แพทย์เร่งยื้อชีวิต
หมออนามัยเฮ สธ.ตั้งนิติกร คกก.บริหารสภาวิชาชีพ ดูแลมาตรฐานบริการ
อึ้ง! แม่ค้าใช้น้ำยาดองศพแช่ เห็ด ขิง กระชาย สธ.ชี้อันตรายถึงชีวิต
สุดยื้อ! ด.ญ.5 ขวบ เหยื่อไอ้ชั่วปาระเบิด-กราดยิงเวที กปปส.ตราดสิ้นใจแล้ว
คนไทย สูญเสียฟันเพราะ...โรคปริทันต์อักเสบ (โรคเหงือกอักเสบ)
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 70 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 55 คน
79 %
ไม่เห็นด้วย 15 คน
21 %
ความคิดเห็นที่ 22 [Ipad] +20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลอกลวงอีกแล้ว การเป็นพนักงานกระทรวงก็ไม่ต่างจากลูกจ้างชั่วคราวเงินuc เพราะเงินเดือนรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ ใช้รายได้ของ รพ. ซ้ำไม่เพิ่มค่าหัวuc แต่เงินเดือนของทุกคนที่รวมกับค่าหัวเพิ่มขึ้น เท่ากับ เงินจะตกกับประชาชนน้อยลง รับผิดชอบเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนยิ่งได้น้อย รัฐบาลจะหลอกกันไปถึงไหน
pimapi
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ซื้อเสียงได้อีก1แสนเสียงโดยใช้ภาษีของประชาชน
ถ้าทำ10นโยบายก็ได้1ล้านเสียง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากให้ตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรในกรุงเทพ ฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สัก 1 แสนคน โดยใช้งบประมาณจากภาษีรถยนต์ของกรุงเทพ ฯ แต่ละปี รวมทั้งค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร
เพื่อรองรับเด็กจบมหาวิทยาลัยจำนวนมาก และยังว่างงานอยู่
การจราจรจะดีขึ้น แก้ปัญหารถติด ผู้ใช้ถนนจะเสียชีวิตน้อยลง เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ ต้องข้ามถนนทุกเช้าเย็น คนขับไร้น้ำใจ คนขับรถที่มีน้ำใจถูกด่า เสี่ยงชีวิตทุกวัน
ตำรวจไม่พอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดึงตำรวจจราจรออกมาจาก สตช.
 
ความคิดเห็นที่ 27 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พยาบาลโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต้องไปประท้วงใหม่ เอาให้หนักกว่าเดิม
เห็นด้วย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 [Ipad] +21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลอกลวงอีกแล้ว การเป็นพนักงานกระทรวงก็ไม่ต่างจากลูกจ้างชั่วคราวเงินuc เพราะเงินเดือนรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ ใช้รายได้ของ รพ. ซ้ำไม่เพิ่มค่าหัวuc แต่เงินเดือนของทุกคนที่รวมกับค่าหัวเพิ่มขึ้น เท่ากับ เงินจะตกกับประชาชนน้อยลง รับผิดชอบเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนยิ่งได้น้อย รัฐบาลจะหลอกกันไปถึงไหน
pimapi
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ห่วงเงินนหรือว่าห่วงว่าสุขภาพ .. ห่วงเรื่องภาษีหรือว่าห่วงเงินหมุนในระบบ .. อันที่จริง กพ. กะ กพร.นี่แหละตัวดีเรื่องการกำหนดอัตรากำลังและประเภทบุคลากรภาครัฐ พอมีปัญหาแบบนี้ หายหัวไปไหนฟร่ะ สององค์กรเนี่ย ..สาธารณสุข จึงต้องดิ้นรน ไม่อยู่ภายใต้สององค์กรนี้ไง เพราะเค้าไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เลย มีแต่จะสร้างเงื่อนไข แล้วประชาชนจะได้อาไรจากสาธารณขั้นพื้นฐานของประเทศ ไม่เคยคิดเลยทั้งสององค์กรเนี่ยตั้งแต่ปี ๔๙ เป็นต้นมา หุหุหุ
เจ้าขุนมูลนายเหรอ ศักดินาเหรอ นี่นะเหรอความคิด ข้าราชการไทย
 
ความคิดเห็นที่ 21 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมแสดงความคิดเห็นด้วยคำสุภาพมา 1 หมื่นครั้งแล้วครับ ไม่เป็นเหลืองหรือแดง แต่รักความภูกต้อง เวปผู้จัดการ ไม่เคยขึ้นข้อความให้ แต่เวปสื่ออื่นขึ้น คุณมีปัญหาหรือเปล่า สงสัยผมต้องเลือกข้างแล้วนะ
pop9ome@hotmailo.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันไม่ง่ายอย่างที่หาเสียงหรอก โรงพย่าบาลต่างๆออกนอกระบบแล้วต้องบริหารกันเอง แต่จะโขกค่ายาค่ารักษาจิปาถะเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้ ไม่ขาดทุนก็บุญโขแล้ว จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายโบนัส คงปิดไฟให้ตึกมืด ขึ้นชั้น 3ให้ใช้บันได ไฟทางเปิดดวงเว้น 3 ดวง คนไข้ห้องพิเศษเปิดแอร์เฉพาะอากาศร้อน
1234
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลังจากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว หวังว่าคงบริการประชาชนให้ดีขึ้นด้วยนะ
samilar@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณก็ติเกินไป การให้บริการ มันเป็นเรื่องของบุคคล
ในทุกอาชีพ มันก็มีคนในหลายอารมณ์ผสมกัน
แม้คนไข้ก็เช่นกัน หลากหลาย
บ้างก็เกินเลย ช่วยเหลือกิจตัวเองได้ แม้เล็กน้อย ก็ไม่ทำ
เค้าทั้งหลายก็แค่ บุุคลากรทางการแพทย์ ไม่ใช่ ผู้รับใช้
ไม่ได้ป่วยเอง แต่ไปกับพวกขี้โรคมาหลายแห่ง
ก็เห็นทั้ง คนใช้บริการที่แย่ คนให้บริการที่แย่
แต่เชื่อเหอะ ที่ว่าแย่ ทั้งสองฝ่าย จริงๆแล้วมีจำนวนไม่มาก
ผู้ติดตาม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมมนุษย์เงินเดือนเสียภาษีก็มากพอสมควร เคยไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐแต่มันทำเหมือนผมไปขอใช้ให้มันบริการฟรีทั้งๆที่ภาษีก็จ่ายเป็นเงินเดือนมัน ค่ารักษาก็จ่ายเต็ม พูดจาก็แย่ แล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วย พวกนี้มันไม่กลัวเราหรอกเพราะถือว่าเราทำอะไรมันไม่ใด้ ราชการ การเอาคนออกเป็นเรื่องยาก ทุกวันนี้ต้องหนีไปใช้รพ เอกชน ไม่รู้จะจ่ายภาษีไปทำไม
คนไทยเสียภาษี
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ่านอย่างไงก็เป็น พกส. ไม่ได้เป็นข้าราชการ
รักเมืองไทย
 
ความคิดเห็นที่ 16 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แฟร์สำหรับลูกจ้าง หน่วยงานอื่นนะ เพราะเงินเดือนก็มาจากภาษีประชาชนเหมือนกัน จะอุ้มไรแค่กระทรวงเดียว กระทรวงอื่นล่ะ
kunkkink
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใช่แล้วต่อไปก็มี พกม(มหาดไทย) พกท(ทรัพยากร) พกอ(อุตสาหกรรม) ฯลฯ เพื่อให้เท่าเทียมกัน มันก็อ้างความจำเป็นได้ทุกระทรวงแหละ แก้ไม่ถูกจุด
คนกระทรวงอื่น
 
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขา กู้มาอีก สมราคา เลดี กูกู้ แห่งไทยแลนด์ ขึ้นแต่เงินเดือนแต่ไม่เคยขึ้นประสิทธิภาพการทำงาน สุดท้าย ท้ายสุด บริษัทประเทศไทย....เจ๊ง ครับ พ่อแม่พี่น้อง
กลางปี 2556 ก็จะเผาจริง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อไรโรงพยาบาลศูนย์จะปรับตำแหน่งจากผู้ช่วยเหลือคนไข้มาเป็นผู้ช่วยพยาบาลซักทีมีวุฒิแต่ก็ได้แค่ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้เห็นใจคนทำงานหน่อยนะคะ
kanyakorn08@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าเพิ่งดีใจไป สิทธิ์เท่าเทียมจริงเหรอ พ่อแม่เบิกค่ารักษาได้ไหม
กลัวจะโอละพ่อเหมือนกับที่เคยหลอกให้มหาลัยออกนอกระบบ หรือ 15000
เรื่องนี้อาจประกาศมาลดแรงเสียดทาน และยื้อเวลา
กระทรวงนี้ไม่เคยจริงใจหรอก
จริงๆนะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 [Android Mobile] +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วผู้ช่วยพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข จะได้รับการพิจรณาด้วยใหม
ปัจจุบัน ขาดขวัญ กำลังใจในการทำงานมาก อยากให้รัฐ ฯ คำนึงถึงด้วย
worapong
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยค่ะ. โรงพยาบาลที่ข้าพเจ้าอยู่ตอนยังไม่ปรับตำแหน่งให้ด้วยซ้ำทั้งที่มีวุฒิแล้ว
kanyakorn
 
ความคิดเห็นที่ 6 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ข้าพเจ้าเห็นด้วยนะ ....พนักงานกระทรวง ได้เงินมากกว่าข้าราชการนะถูกต้องแล้ว... เพราะความก้าวหน้าในอาชีพจะไม่มี /// หากเป็นข้าราชการ ความก้าวหน้าในอาชีพจะมีได้ เป็นผู้บริหารได้ /// เกียรติและศักดิ์ศรีดีกว่า /// ....................... นโยบายนี้ ถูกต้องแล้ว ... ข้าราชการ ได้ศักดิ์ศรีและความก้าวหน้า .... พนักงานกระทรวงได้เงินสูงกว่า ..................... ก็ถูกต้องแล้วนี่สำหับการทำงาน การบริหารคนและบริหารงาน ............ ที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าเห็นด้วย
เห็นด้วยครับ.. นโยบายนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขา เป็นหนี้ครูห้าหมื่นล้าน ต้องกูเงินมาแจกชาวนาอีกสองล้าน ๆ ต้องซื้อตับเล็ตอีกสี่หมื่นล้าน ต้องสร้างรถไฟอีกสิบล้าน ๆ ฯลฯ
ปุ๊
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พิมพ์เองสิครับจะยากอะไร แต่อย่าเสียงดังไป
ทราบแล้วเปลี่ยน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จ่ายค่าตอบแทนเป็นข้าวที่ค้างอยู่ในโกดังและไซโลเป็นล้านๆตัน โดย พกส ระดับปริญญาตรี หมื่นห้า ก็ได้ข้าวในราคาประกันทุกเม็ด 1 ตันตรมราคาประกัน หมื่นห้าเช่นกัน เป็นค่าตอบแทน
ช่วยกันหน่อย
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014