ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 7
รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน ตอนที่ 5
รากบุญ ตอน รอยรักแรงมาร ตอนที่ 6
หัวใจเถื่อน ตอนที่ 11
เพลงรักผาปืนแตก ตอนที่ 13